Slider

Kokemusasiantuntijakoulutus

Kokemusasiantuntijatoiminta on sen eri muodoissaan lisääntynyt viime vuosina ympäri Suomen. Laadukas kokemusasiantuntijakoulutus antaa valmiudet toimia moninaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä sekä taitoja yhteistyöhön ammattilaisten kanssa. Turun A-Killan, V-S Sininauhan ja Turun Mielenterveysyhdistys ITU:n yhdessä toteuttaman koulutuksen toteutussuunnitelma noudattaa KoKoA –Koulutetut kokemusasiantuntijat ry:ssä vuonna 2017 laadittuja kokemusasiantuntijakoulutuksen suosituksia.

Koulutuksen toteuttamissuunnitelmaan voi tutustua täällä.

Koulutus ei ole ammattitutkinto, mutta se antaa valmiudet toimia kokemusasiantuntijana erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon kokemusasiantuntijatehtävissä.

Turun A-Kilta, Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry ja Varsinais-Suomen Sininauha ry toteuttavat kokemusasiantuntijakoulutuksen yhteistyössä.

Koulutuksen kesto on yksi lukuvuosi, jotta se mahdollistaa omien kokemusten prosessoinnin ja kokemusasiantuntijuuteen kasvamisen. Koulutuksen tuntimäärä on 100 tuntia (25 neljän opetustunnin tapaamista).
Koulutus on jaettu viiteen moduuliin:
1. Mitä on kokemusasiantuntijuus?
2. Tietoa kokemuksen rinnalle
3. Minä kokemusasiantuntijana
4. Kokemusasiantuntija ammattilaisen rinnalla
5. Jaettu asiantuntijuus

Koulutukseen sisältyy koulutuksen sisältöjen lisäksi tutustuminen kentällä tehtävään kokemusasiantuntijatoimintaan ja harjoittelu.

Harjoittelupaikkoja on tarjolla koulutuksen järjestäjien sekä heidän yhteistyökumppaniensa toiminnassa.

Kokemusasiantuntijakoulutuksen kohderyhmänä on mielenterveyden häiriöstä tai päihderiippuvuudesta kuntoutumisprosessissa oleva tai muusta elämän haasteesta selviytynyt henkilö tai omainen. Hänellä on kokemus sairastamisesta, hoidoista ja eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, ja hän haluaa kehittää palveluita kokemusasiantuntijana.

Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe toteutetaan hakulomakkeiden avulla ja toinen vaihe ryhmähaastatteluna.

Valintakriteereinä ovat:
– hakijan motivaatio osallistua ja sitoutua koulutukseen
– halu työstää ja jakaa kokemuksia sekä toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa
– hakijan oma toipuminen on riittävän pitkällä, jotta koulutukseen osallistuminen on mahdollista

Koulutus on maksullinen. Koulutuksen hinta on 200€.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy esim. tästä linkistä.
Valinnat tehdään ryhmähaastattelussa viikolla 37.

Lisätietoja koulutuksesta antaa
päihdetyöntekijä Mia Lehtonen
Turun A-Kilta
p. 045 787 19 884
sähköposti: mia.lehtonen@turunakilta.fi