Slider

TUKIHENKILÖTOIMINTA

TARVITSETKO TUKIHENKILÖÄ?

ITUsta on mahdollista saada oma vertaistukihenkilö. Vertaistukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka voivat tukea toista ihmistä omien kokemustensa pohjalta. Kaikki vertaistukihenkilöt ovat käyneet yhdistyksen järjestämän vertaistukihenkilökoulutuksen.

Vertaistukihenkilön kanssa on mahdollista jakaa ajatuksia luottamuksellisesti tai tehdä itselle mukavia asioita. Kaikki vertaistukisuhteet sovitaan kuunnellen kumpaakin osapuolta ja heidän toiveitaan.

Kahdenkeskisiä tapaamisia vertaistukihenkilön kanssa on yleensä muutaman kerran kuukaudessa. Tapaamiskerrat ja tapaamisvälit sovitaan yhdessä.

RYHDY TUKIHENKILÖKSI

Olisiko minusta vertaistukihenkilöksi? ITUn vertaistukihenkilöiksi etsitään tavallisia täysi-ikäisiä ihmisiä, koska vertaistuki perustuu tavalliselle yhdessä olemiselle ja toisen ihmisen kuulemiselle. Olennaista on se, että vertaistukihenkilö on sujut oman sairastumisensa ja kokemustensa kanssa eikä vertaistuen antaminen uhkaa omaa hyvinvointia.

Vertaistukihenkilönä toimiminen vaatii itsensä tuntemista ja omien voimavarojen tunnistamista. Se on kuitenkin ennen kaikkea korvaamattoman tärkeää työtä, josta saa itsekin nauttia ja saada positiivisia kokemuksia!

Vertaistukihenkilöille järjestetään yhdistyksen puolesta peruskoulutus ja tarpeen mukaan täydennyskoulutusta. Peruskoulutus järjestetään, kun siitä kiinnostuneita on koossa pieni ryhmä. Koulutukseen osallistuminen ei vielä sido mihinkään. Tämän lisäksi ITUn vertaistoiminnan ohjaaja on tukihenkilöiden käytettävissä ja tukena koko toiminnan ajan. Myös vertaistukihenkilöiden yhteistä virkistystä järjestetään. Kaikki vertaistukisuhteet sovitaan kummankin osapuolen toiveita kuunnellen.