EEVAN EVÄÄT

Tiistaina 8.10.2019 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri järjesti P-sairaalahankkeen aloitustilaisuuden Medisiina D:n Alhopuro-salissa. Tilaisuuden aloitti ITUn puheenjohtaja Veli-Matti Saajalan puhe. Sen jälkeen kuultiin sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialajohtaja Jesper Ekelundin tervehdys, projektipäällikkö Pekka Makkosen ja kokemusasiantuntija Mari Madetojan esitys tulevasta toiminnasta ja visiosta sekä hankejohtaja Timo Seppälän esitys sairaalan rakentamisen etenemisestä ja aikataulusta. Hankkeen arkkitehtisuunnittelua avasivat arkkitehdit Susanna Kalkkkinen ja Sasu Hälikkä. Tilaisuus oli luonteeltaan hyvin keskusteleva. Paikalla oli iso joukko kokemusasiantuntijoita, itulaisia, lääkäreitä, hoitajia ja muita asiasta kiinnostuneita. Tilaisuuden päätteeksi juotiin pullakahvit.

Vajaan kuukauden kuluttua aloitustilaisuudesta, 5.11.2019, sairaanhoitopiiri ilmoitti tarkistavansa investointisuunnitelmansa todella kriittisesti. Hankkeen suunnittelun aikana kuntien taloustilanne on heikentynyt ratkaisevasti, mikä on pakotti sairaanhoitopiirin arvioimaan investointisuunnitelmien aikataulua ja kokoa. Psykiatrian uudisrakennukselle haluttiin kuitenkin antaa etusija talousarviossa, jotta välttämättömimmät muutokset saadaan tehtyä. Sairaanhoitopiirin vs. johtaja Göran Honga esitti psykiatrian uudisrakennuksen kokonaisinvestoinniksi 60 miljoonaa euroa ja irtaimistolle 5 miljoonaa euroa. Piirin hallitus hyväksyi esityksen osana talousarvioesitystä. Tavoitteena on saada hankesuunnitelma ensi kesänä kokoontuvan kuntayhtymän valtuuston päätettäväksi.

– Psykiatrian uusien tilojen tarve sairaalan päivystyksen lähelle on suuri samalla, kun hajallaan olevia toimintoja pyritään samaan yhteen paikkaan. Hankesuunnittelun tuloksena paljastui että suunnitelma oli melkein kaksi kertaa suurempi kuin mitä asemakaava sallii, sanoo Honga.

Supistettu hanke todennäköisesti aikaistaa valmistumista, joten tilanteessa on myös positiivisia puolia. Hankesuunnitelman on tarkoitus valmistua toukokuussa 2020 ja rakentaminen painottuu vuosille 2022 ja 2023. Toiminnalliset tavoitteet suunnittelussa pysyvät ennallaan: yhteiskunnan palveluihin integroitu avoin ja helposti lähestyttävä sairaala, jossa avo- ja osastohoito muodostavat yhtenäisen hoitoprosessin.

– Hankesuunnittelu jatkuu laajassa yhteistyössä henkilökunnan sekä potilas- ja omaisjärjestöjen kanssa. Unelma uudesta psykiatrisesta sairaalasta elää, sanoo projektipällikkö Pekka Makkonen.

Itulaiset ovat tähänkin saakka osallistuneet aktiivisesti uuden sairaalan suunnitteluun. Niin myös jatkossa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa uudessa P-sairaalassa on tarjolla myös ITUn kokemusasiantuntijuuteen ja vertaistukeen perustuvaa toimintaa ja tietoa ITUn toiminnasta. ITUn koulutetut kokemusasiantuntijat ja vertaisohjaajat ovat tässä merkittävässä asemassa.

t. Eeva

Skip to content