EEVAN EVÄÄT: Jokainen meistä voi tukea lääketieteen tutkimusta…

… nimittäin antamalla suostumuksen biopankkitoimintaan. Biopankkitoiminnalla tarkoitetaan ihmisistä peräisin olevien näytteiden (veri-, koepala-, yms.) keräämistä lääketieteelliseen tutkimukseen. Biopankkitoiminta on nykyisin osa terveydenhuollon arkea ja sairaalakäynnin yhteydessä potilaalta saatetaan pyytää suostumus näytteiden ja tietojen käyttöön biopankkitutkimuksessa.

Biopankkiin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä. Kerättyjä tietoja ja näytteitä käytetään laadukkaaseen lääketieteelliseen tutkimukseen ja uusien tehokkaampien hoitomuotojen kehittämiseen. Biopankkiin ei kerätä näytteitä vain yhtä tiettyä tutkimusta varten, vaan myös erilaisiin tuleviin tutkimustarpeisiin.

Suomen biopankkiosaaminen on maailman kärkeä. Sen perustana ovat vapaaehtoisten kansalaisten antamat näytteet. Biopankkien toiminta on avointa sekä julkista. Aktiivinen ja avoin tiedottaminen on tärkeää, jotta jokaisella olisi pääsy oikean tiedon äärelle ja siten mahdollisimman hyvät edellytykset tehdä harkittu päätös osallistumisesta biopankkitoimintaan.

Suurin osa suomalaisista antaa biopankkisuostumuksen, koska he suhtautuvat positiivisesti lääketieteen kehittämiseen. Mutta biopankkitoiminta tuottaa hyötyä myös jälkipolville ja onhan sitä kautta ehkä mahdollista kartoittaa omiakin terveysriskejä.

Monen itulaisen ensimmäinen kosketus biopankkitoimintaan oli SUPER –tutkimus. Suomalainen psykoosisairauksien periytyvyysmekanismeja selvittävä tutkimus oli osa laajaa kansainvälistä geenitutkimusta, jonka tavoitteena oli ymmärtää psykoosisairauksien geneettistä ja biologista taustaa entistä paremmin. SUPER –tutkimus toteutettiin koko Manner-Suomen alueella vuosina 2015 – 2018.

Perintötekijöiden tiedetään olevan tärkeä tekijä psykoosisairauksien synnyssä. Geenejä tarkastelemalla voidaan ymmärtää sairauksia ja niiden syntyä tarkemmin. Itulaiset halusivat olla tuolloin mukana potilaiden kipeästi kaipaamien uusien hoitojen ja lääkkeiden kehitystyössä luovuttamalla näytteitä biopankkiin.

Vuosina 2017 ja 2018 tutkimushoitajat vierailivat ITUssa useampaan otteeseen keräämässä näytteitä vapaaehtoisilta. Tuolloin yhteistyö SUPER –tutkimuksen tutkimushoitajien kanssa alkoi yhteisellä tilaisuudella ITUillassa (tarjolla oli mm. vadelmakakkua ja kahvia!). Omien näytteiden luovuttaminen tuntui turvallisemmalta, kun hanketta oli ensin esitelty ja mieltä vaivaavista kysymyksistä oli keskusteltu yhdessä.

Henkilökohtaisesti asia tuli minulle ajankohtaiseksi, kun olin menossa isoon leikkaukseen, ja muiden papereiden ohessa sain tietoa Auria –biopankista sekä pyynnön täyttää biopankkisuostumus. Tuossa vaiheessa olin jo luonnollisesti nähnyt itulaisten innon olla mukana psykoosisairauksien tutkimuksessa luovuttamalla näytteitä, ja tunsin luontevaksi antaa biopankille luvan kerätä myös minun näytteitäni samalla, kun leikkauksen vuoksi muutenkin asioin useampaan otteeseen laboratoriossa.

Auria –biopankin sivuilta (www.auria.fi/biopankki) löytyy mm. sähköinen biopankkisuostumus ja -kielto, selvitys näytteenantajan tietosuojasta, Aurian biopankkitutkimukset ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin biopankista sekä paljon muuta. Tällä hetkellä biopankkisuostumuksen Auriaan on antanut jo yli 100 000 ihmistä!

Lääketieteen tutkimus on nyt korona-aikaan saanut varmaankin monen ajatuksissa entistä isomman merkityksen. Vaikka harva meistä saisi aikaiseksi merkittäviä innovaatioita laboratoriossa, voimme kuitenkin jokainen omalta osaltamme olla vaikuttamassa siihen, että monia sairauksia voidaan tulevaisuudessa lääkitä tehokkaammin ja turvallisemmin. Minusta se on aika hienoa!

t. Eeva

Skip to content