Eevan eväät: Pieni ele -keräys

Keväällä 2021 oli kuntavaalit ja heti vuoden 2022 alussa aluevaalit. Tästä eteenpäinkin aina vuoteen 2025 saakka joka vuosi on jotkin vaalit: eduskuntavaalit 2023, presidentin vaali 2024 ja samana vuonna vielä europarlamenttivaalit sekä jälleen aluevaalit 2025.

Vallikeräyksellä on Suomessa pitkät perinteet, yli satavuotiset!

Keräyksen hyödynsaajana ovat Allergia- Iho- Ja Astmaliitto, Diabetesliitto, Epilepsialiitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- Ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Reumaliitto ja Sydänliitto.

Keräyksen tuotto jaetaan puoliksi valtakunnallisten liittojen ja paikallisyhdistysten kesken. Valtakunnallisten liittojen osuudesta maksetaan myös keräyksestä aiheutuvat kulut, paikallisesti jaettava tuotto tilitetään siis kokonaisuudessaan niille yhdistyksille, jotka ovat olleet mukana keräämässä. Turussa kerääjinä aluevaaleissa olivat seuraavat paikallisyhdistykset: Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys, Lounais-Suomen neuroyhdistys, Turun Mielenterveysyhdistys ITU, Turun Seudun Epilepsiayhdistys, Turun Seudun Hengitysyhdistys, Turun seudun Reumayhdistys – Åbonejdens reumaförening ja Varsinais-Suomen Näkövammaiset. Turussa olemme sopineet, että paikallinen osuus jaetaan siten, että jokainen yhdistys saa suhteessa toteutuneisiin keräystunteihin.

Johtuen koronasta ja ehkä muutenkin ajan ilmiöistä, on kerääjien löytäminen ollut haasteellista. Keräystuotto on kuitenkin ITUlle todella tärkeä. Koska toiminnallemme ei ole muuta rahoitusta, kuin STEAn rahoitus, ainoa mahdollisuus järjestää virkistystoimintaa (retkiä ja juhlia) on juuri tuo keräystuotto. STEAn rahoituksen säännöt kun eivät salli avustusta käytettävän virkistystoimintaan.

t. Eeva

Skip to content