ITU – ITSETUNTO, TURVALLISUUS, UUDISTUMINEN

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on toipumisyhteisö, jossa toiveikkuuden ja vertaistuen kokemukset vahvistuvat. Itulaisten itsemääräämisoikeutta tuetaan ja pyritään normalisoimaan toipujan kokemusta. Toiminnassa painottuvat osallisuus, toimintakyky ja positiivinen mielenterveys.

Vaikeasti sairaat mielenterveystoipujat ovat monin tavoin vähempiosaisia: he ovat muuta väestöä huonommin koulutettuja, osallistuvat vähemmän työelämään, ovat fyysisesti sairaampia, kuolevat nuorempina ja kuuluvat yhteiskunnan köyhimpiin. He perustavat muita harvemmin oman perheen, heillä on usein päihdeongelmia, asunnottomuutta ja he elävät yksinäisempinä sekä eristäytyneempinä kuin muut. Heidän ihmisoikeutensa toteutuvat heikosti kaikilla elämän alueilla.

Mielenterveyspalvelut on pääsääntöisesti suunnattu terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisemiseen ja hoidon kehittämiseen. Palvelujärjestelmä on suunniteltu vastaamaan terveiden ja työkykyisten kansalaisten hyvinvoinnin tarpeisiin. Vakavasti sairaiden kohdalla avohoito on riittämätöntä ja keskittyy pitkälti oireiden hallintaan. Toipujien tarpeita arjen mielekkäästä sisällöstä, ihmisten välisistä kohtaamisista, toimintakykyä ylläpitävästä toiminnasta ja yhdessä tekemisestä ei huomioida.  Toipujan rooli pelkistyy avun saajaksi, jolla on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Osallisuuden kokemus nostaa esiin yksilön voimavaroja ja toimijuutta.

Varsinais-Suomen alueella ei ole riittävästi tarjolla päivätoimintaa vaikeasti sairaille mielenterveyskuntoutujille. Ongelmana on myös, että pienemmissä kunnissa toiminta koetaan leimaavaksi ja yksityisyyden suoja ei välttämättä toteudu, joten osallistuminen toimintaan koetaan usein mielekkäämpänä ITUssa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian avohoidossa hoidetaan noin 30.000 potilasta vuodessa (noin puolet potilaista tulee Turusta). Osastohoidossa on noin 2 500 potilasta vuodessa. Mielenterveyden tai k√§ytt√§ytymisen h√§iri√∂n vuoksi ty√∂kyvytt√∂myysel√§kett√§ saavien ty√∂ik√§isten (16 ‚Äď 64 v.) osuus varsinaissuomalaisista on noin 3% eli 14.000 henkil√∂√§.

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on vuonna 1984 perustettu yhdistys, jossa kaikki toiminta perustuu kokemusasiantuntijuuteen ja vertaistukeen.

Näitä sivuja selaamalla saat hyvän kuvan yhdistyksestämme, mutta olet tervetullut paikan päälle tutustumaan. Ottamalla yhteyttä etukäteen varmistat, että toimintaamme esittelee vertaistukihenkilö.

Otamme myös mielellämme vastaan tutustujaryhmiä ja vierailijoita. Vierailuista ja tutustumiskäynneistä voitte sopia etukäteen ottamalla yhteyttä yhdistyksen toimistoon p. 044 702 3015 tovi@itu.fi.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Skip to content