TIETOA ITUSTA

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on perustettu vuonna 1984 edistämään mielenterveyttä, yhdistämään ja aktivoimaan psyykkisesti sairastuneita henkilöitä, kehittämään mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tekemään ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä.

ITU tulee sanoista itsetuntemus, turvallisuus, uudistuminen. ITU on psyykkisesti sairastuneiden potilasyhdistys, vapaaehtoistoiminnan keskus ja vertaistukiyhteisö. Täysivaltaisen kansalaisuuden perusta ovat yksilön vapaus, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu.

ITU tarjoaa psyykkisesti sairastuneille mahdollisuuden osallistua vapaaehtoiseen ryhmä-muotoiseen tai yksilölliseen vapaa-ajantoimintaan, virkistystoimintaan ja päivätoimintaan ohjaavan henkilökunnan tukemana. Toimiminen ITUssa edistää psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus muiden kanssa parantaa elämän laatua sekä lievittää ja ennaltaehkäisee psyykkisen sairauden aiheuttamia vaikeuksia. Toiminta lisää psyykkisesti sairastuneen henkilön kontakteja kodin ulkopuolella. Toiminta vertaisyhteisössä auttaa psyykkisen sairauden hyväksymisessä, vahvistaa yksilön sosiaalista verkostoa ja tukee kuntoutumista yksilön omien voimavarojen mukaisesti. Yhdistyksen toimintaan osallistuminen osallistuminen on vapaaehtoista ja avointa kaikille psyykkisesti sairastuneille. Yhteisössä toimiminen voimaannuttaa.

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan myös ne toiminnan kohderyhmään kuuluvat, jotka asuvat tuetun asumisen yksiköissä. Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen ohjattu vapaa-ajantoiminta on usein vähäistä. Mahdollisuus osallistua ITUn järjestämään virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan kohottaa merkittävästi henkilöiden elämänlaatua ja laajentaa heidän sosiaalista verkostoaan.

Skip to content