OLE AVOIN

Kohtaa uudet asiat ja henkilöt ennakkoluulottomasti, jokainen vastaantuleva asia ja tilanne on mahdollisuus oppia uutta ja kehittyä.
Jokainen päättää itse, mitä haluaa ryhmässä puhua. Ryhmässä on lupa olla hiljaa. Ryhmässä voi olla anonyyminä.

KUNNIOITA

Ryhmässä jokaisella on oikeus kokea olevansa turvassa. Toiset otetaan huomioon käytöksessä ja puheissa. Varo loukkaamasta ketään henkilönä. Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti.
Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihin ja muista osallistujien moninaisuus. Toisen puheenvuoroa ei keskeytetä eikä kommentoida kuulumiskierroksella.
Ryhmässä ei puhuta asioista, jotka eivät liity ryhmän aiheeseen. Näitä ovat mm. puoluepolitiikka, ideologiat ja uskonnot. Ryhmässä ei puhuta sensitiivisistä aiheista kuten seksuaalisuus. Ryhmässä ei puhuta päihteistä tai itsetuhoisuudesta myönteiseen sävyyn.
Huolehditaan yhdessä siitä, että jokainen saisi saman verran aikaa puhua.
Ryhmässä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia. Jokaisen yksityisyyttä kunnioitetaan.

ÄLÄ OLETA

Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. Et voi tietää koko tarinaa ja siksi mielipiteiden tai neuvojen tyrkyttäminen ei ole sopivaa.

PUUTU

Jokaisella on lupa sanoa, jos keskustelu tuntuu epämiellyttävältä ja vertsikalla on oikeus keskeyttää puheenvuoro, jos se häiritsee muiden turvallisuuden tunnetta.

Älä jää sivustakatsojaksi, kun havaitset häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.
Jos havaitset häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, ilmoita asiasta ohjaajalle.

Turvallisempi tila tehdään yhdessä.

Jokainen on vastuussa omasta käytöksestään, mutta otathan vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta.
Kuuntele ja kannusta. Rentoudu. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.
Kannusta muitakin turvallisemman tilan periaatteiden noudattamiseen.