VELLUN TERVEISET: Mielenterveyden häiriöiden häpeäleima tulee kalliiksi.

Elokuun kahdeksantena taklataan stigma. Turku MAD Pride –liike on usean varsinaissuomalaisen toimijan yhteinen. Vuosittain elokuussa järjestettävän MAD Pride –tapahtuman tarkoituksena on nostaa esiin mielenterveyskuntoutujien oikeuksia ja lisätä yhteiskunnallista keskustelua. Joka kolmas suomalainen sairastaa jossain elämänsä vaiheessa jonkin asteisen mielenterveyden häiriön.
Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle. Kela maksoi vuonna 2018 sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriöiden perusteella noin 743.000:lle työikäiselle kaikkiaan 4,6 miljoonalta päivältä. (”Mielenterveyden häiriöistä jo 4,6 miljoonaa sairauslomapäivää”, Turun Sanomat 19.6.2019)

Mielenterveyden keskusliiton mielenterveysbarometrin mukaan lähes viidennes pelkää mielenterveyskuntoutujia: 19 % ei haluaisi heitä naapurikseen ja 18 %:n mielestä heitä on epämukavaa ja pelottavaa kohdata. Häpeäleima ja ennakkoluulot alistavat ja eristävät mielenterveyden häiriöihin sairastuneita, vaikeuttavat avun hakemista ja oireista toipumista.

Sairastuneet samastuvat ympäristön asenteisiin. Mielenterveyden häiriöitä itse kokeneista 39 % on sitä mieltä, että psyykkisen sairauden vuoksi joutuu leimatuksi. Mielenterveysalan ammattilaisista samaa mieltä on peräti 69 %. Koettu stigma on vakava este kuntoutumiselle: sairastunut salaa oireitaan ja viivyttelee avun hakemista.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on suunnitellut uuden psykiatrisen sairaalan rakentamista laajassa yhteistyössä mm. alan järjestöjen kanssa. Suunnittelu on jo pitkällä ja odottaa Turun kaupunginvaltuuston päätöstä hankkeen toteutuksesta ns. Mikron tontille. Åbo Underrättelser –lehden haastattelussa (”Staden: psykiatriskt sjukhus passar inte på paradplats”, Åbo Underrättelser 12.6.2019) Turun kaupunkiympäristötoimialan johtaja Christina Hovi toteaa, että P-sairaala ei sovi visioon kansainvälisestä ja dynaamisesta ”smart and wise Turku” kaupungista.

Turun kaupungin visio vuoteen 2029 listaa yhdeksi kohdaksi vastuullisuuden ja suvaitsevaisuuden. Siinä luvataan edistää erilaisuuden hyväksymistä, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta koko kaupungissa. Mielenterveyden osaamiskeskittymän sijoittaminen keskeiselle paikalle Kupittaalle auttaa purkamaan mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa. Uusi psykiatrinen sairaala, P-sairaala, tulee edustamaan täysin uudenlaista hoitoajattelua. Sairaalan suunnittelussa on pyritty avoimuuteen ja saavutettavuuteen. P-sairaala tulee olemaan edelläkävijä eurooppalaisessa psykiatrisessa hoidossa, ja turkulaiset voivat olla siitä ylpeitä. Se on meidän paikka.

puheenjohtaja Veli-Matti Saajala

Skip to content